Inventarisatie-onderzoek leefgroep en behandeling

Inventarisatie-onderzoek leefgroep en behandeling

Samenvatting

In justitiƫle inrichtingen speelt de leefgroep een belangrijke rol in de begeleiding en/of behandeling van jeugdigen en volwassenen. Het doel van dit onderzoek is een inventarisatie uit te voeren naar de huidige praktijk omtrent de wijze waarop de leefgroep is ingericht en wordt gebruikt in de behandeling en wat daarbinnen de rol is van de betreffende professionals (groepsleider, sociotherapeut e.d.) mede in relatie tot / combinatie met die van de individuele behandelaren. Ook zal er aandacht zijn voor de vraag over welke competenties de betrokken professionals in een dergelijke werkomgeving moeten beschikken.
De focus dient te liggen op (de invulling in de praktijk van) het doel, de rol en de positie van de gemeenschappelijk leefgroep binnen het geheel van de behandeling van jongeren en volwassenen.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Inventarisatie-onderzoek leefgroep en behandeling
Organisatie(s):
WODC, DSP-groep
Projectnummer:
2928
Operationele status:
Lopend