Leren van de vrederechter

Strafrecht en strafproces / Buurtjustitie

Leren van de vrederechter

een rechtsvergelijkend (België en Frankrijk) onderzoek naar de haalbaarheid, (maatschappelijke) kosten en baten en inpasbaarheid in de reguliere rechtspraak van (elementen uit) het instituut vrederechter

Samenvatting

De aanleiding voor dit rechtsvergelijkend onderzoek is een door de Kamer aangenomen motie van Segers (CU) bij de begrotingsbehandeling van JenV in 2016 (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2016-2017, 34550 VI, nr. 65 en 29279, nr. 361). De Rechtspraak zou meer relevantie moet krijgen door een grotere toegankelijkheid en een meer substantiƫle bijdrage aan daadwerkelijke geschiloplossing in plaats van alleen geschilbeslechting.
De centrale vraag in dit onderzoek betreft het instituut vrederechter, zoals bekend in Belgiƫ en Frankrijk. Wat zijn de belangrijkste elementen daarvan en wat zou bruikbaar kunnen zijn voor het Nederlandse rechtsbestel en tegen welke geschatte kosten? Hoe verhoudt de digitalisering zich tot mogelijke inpasbaarheid van elementen van de vrederechter?

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Leren van de vrederechter; een rechtsvergelijkend (België en Frankrijk) onderzoek naar de haalbaarheid, (maatschappelijke) kosten en baten en inpasbaarheid in de reguliere rechtspraak van (elementen uit) het instituut vrederechter
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Utrecht - Departement Rechtsgeleerdheid Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Projectnummer:
2940
Operationele status:
Lopend