Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid

Criminaliteit en delicten / Drugtoerisme

Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid

Meting 2017

Samenvatting

Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid is de behoefte ontstaan om de ontwikkelingen die samenhangen met het coffeeshopbeleid te volgen. Vanuit deze behoefte is een monitor tot stand gekomen waarmee de ontwikkelingen in het coffeeshop- en softdrugstoerisme, de situatie rondom de coffeeshops en de illegale verkoop van softdrugs in Nederland worden gevolgd. Voor deze monitor zijn reeds drie metingen uitgevoerd over respectievelijk de jaren 2014, 2015 en 2016. In dit rapport wordt verslag gedaan van de vierde meting die betrekking heeft op het kalenderjaar 2017.

De metingen over de voorgaande jaren zijn te vinden via de link hieronder bij: 'Meer informatie'.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Cijfermatige systeemkennis
  3. Coffeeshops en beleid
  4. Coffeeshop- en softdrugstoerisme
  5. Situatie rondom coffeeshops
  6. Illegale verkoop van softdrugs
  7. Conclusie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Mennes, R., Schoonbeek, I., Molen, J. van der, Bieleman, B.
Organisatie(s):
Breuer & Intraval Onderzoek en Advies, WODC
Plaats uitgave:
Groningen/Rotterdam
Uitgever:
Breuer & Intraval Onderzoek en Advies
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Breuer & Intraval
 
Trompsingel 37B
 
9724 DA Groningen/Rotterdam
Telefoon:
050- 312 62 26
Website:
https://www.breuerintraval.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitoring van het coffeeshopbeleid 2017
Projectnummer:
2942
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie