Evaluatie Regeling Uitstapprogramma's Prostitutie (RUPS II)

Evaluatie Regeling Uitstapprogramma's Prostitutie (RUPS II)

Samenvatting

De Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees II is erop gericht om een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma’s te realiseren waar sekswerkers uit heel Nederland terechtkunnen. Het doel van de evaluatie is om te onderzoeken in hoeverre dit bereikt is. Daarnaast moet het onderzoek leiden tot advies over de wijze waarop de aangekondigde structurele gelden voor uitstapprogramma’s verdeeld en beheerd kunnen worden. Het derde doel van het onderzoek is het in kaart brengen van het bereik en de resultaten van uitstapprogramma’s die (deels) uit RUPS II zijn bekostigd.

De hoofdvragen van de evaluatie zijn:

  1. Is er een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma’s?
  2. Op welke manier kunnen de financiële middelen die in het regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld het beste worden verdeeld en beheerd?
  3. Wat is bekend over de effecten van de verschillende RUPS-programma’s?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Landelijke dekking uitstapprogramma's
  3. Toekomstige financiële systematiek
  4. Resultaten RUPS II
  5. Conclusie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Timmermans, M., Kuin, M., Leerdam, J. van, Groot, J. (medew.), Duysak, S. (medew.), Verbeek, E. (medew.), Born, M. (medew.)
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, Cebeon, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Regeling Uitstapprogramma Prostituees II
Projectnummer:
2943
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie