Evaluatie uitstapprogramma's prostitutie

Evaluatie uitstapprogramma's prostitutie

Deelrapport Landelijke dekking en toekomstige financiële regeling

Samenvatting

Uit zowel de praktijk als de wetenschappelijke literatuur is bekend dat uitstappen uit de prostitutie allerlei belemmeringen kent en dus zeer complex kan zijn. In 2008 werd de eerste Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees (RUPS) door het Rijk ingevoerd. Het betrof een subsidieregeling om ontwikkeling en uitvoering van uitstapprogramma’s mogelijk te maken. Met RUPS II wordt beoogd een landelijk dekkend netwerk aan uitstapprogramma’s te bieden. Dit rapport is een verslag van de evaluatie van de landelijke dekkingsgraad van uitstapprogramma’s en de verkenning van de verdeling en het beheer van de toekomstige structurele gelden voor uitstapprogramma’s.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Begrippenlijst
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Landelijk dekking uitstapprogramma's
  3. Toekomstige financiële systematiek
  4. Conclusie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Timmermans, M., Kuin, M., Leerdam, J. van, Groot, J. (medew.), Duysak, S. (medew.), Verbeek, E. (medew.), Born, M. (medew.)
Organisatie(s):
Regionplan beleidsonderzoek, Cebeon, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Tussenrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Regeling Uitstapprogramma Prostituees II ; deelrapport
Projectnummer:
2943A
Operationele status:
Afgerond