Wat kan geleerd worden van de best practices mbt rechtshandhaving en de rechtstaat (rule of law) in het Caribisch gebied

Staats- en bestuursrecht / Burgers

Wat kan geleerd worden van de best practices mbt rechtshandhaving en de rechtstaat (rule of law) in het Caribisch gebied

Samenvatting

Op 10 oktober 2010 is de staatkundige structuur van het Koninkrijk der Nederlanden gewijzigd. Aruba, CuraƧao en Sint Maarten zijn zelfstandige landen binnen het Koninkrijk geworden en de Nederlandse Antillen opgeheven. Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) zijn als openbare lichamen deel gaan uitmaken van Europees Nederland. De veranderde status van de BES-eilanden brengt allerlei nieuwe verhoudingen en organisatorische vragen met zich mee wat betreft de inrichting van de strafrechtsketen en de rechtstaat (rule of law). Geregeld komt bij de organisatie van de justitieketen de vraag op hoe verschillende zaken zijn geregeld op andere eilanden in de buurt, zoals eilanden met Britse of Franse (historische) banden.
Het onderzoek inventariseert welke eilanden in de regio een vergelijkbare verhouding tot hun regering hebben als de BES en hoe de rechtshandhaving en rule of law daar zijn georganiseerd. Zijn daar successen of best practices te vinden die bruikbaar kunnen zijn voor huidige uitdagingen binnen de rechtshandhaving op de BES? Wat de mogelijkheden zijn van regionale of grensoverschrijdende samenwerking in het Caribisch gebied op het terrein van justitie en veiligheid.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Wat kan geleerd worden van de best practices mbt rechtshandhaving en de rechtstaat (rule of law) in het Caribisch gebied
Organisatie(s):
WODC, UL - Faculteit der Rechtsgeleerdheid Van Vollenhoven Instituut
Projectnummer:
2944
Operationele status:
Lopend