Hoe doen de buren dat?

Veiligheid en preventie / Crisisbeheersing

Hoe doen de buren dat?

Verslag van een zoektocht naar regionale good practices voor rechtshandhaving en veiligheid in Caribisch Nederland

Samenvatting

Op 10 oktober 2010 zijn drie kleine, heel verschillende Caribische eilandjes geïntegreerd in een Europees land dat duizenden kilometers ver weg ligt. Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn op die datum als openbare lichamen onderdeel geworden van het land Nederland. Ze gaan voortaan gezamenlijk door het leven als Caribisch Nederland, ook wel genoemd de BES-eilanden.

De centrale vraagstelling in dit onderzoek luidt: Welke regionale good practices op het gebied van rechtshandhaving en veiligheid in andere Caribische eilanden, met een min of meer vergelijkbare bestuursvorm als Caribisch Nederland, zijn bruikbaar ten behoeve van Caribisch Nederland? Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn drie onderzoeksvragen geformuleerd:

  1. Hoe is de rechtshandhaving en de rechtsstaat ingericht in andere Caribische eilanden die staatsrechtelijke banden hebben met een basisland?
  2. Hoe hebben deze andere Caribische eilanden de samenwerking in de justitie- en veiligheidsketen met het basisland georganiseerd en hoe is de samenwerking en wederzijdse informatievoorziening in de justitie- en veiligheidsketen geregeld tussen Caribische eilanden die staatsrechtelijke banden hebben met hetzelfde basisland?
  3. Zijn er regionale good practices te vinden die bruikbaar zijn voor Caribisch Nederland en de Caribische regio op het gebied van detentievoorzieningen, jeugdstrafrecht, toegang tot het recht, crisisbeheersing en grensbewaking?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Methodische verantwoording
  3. De case-eilanden
  4. De casestudies: best practices
  5. Conclusie en discussie

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Zee, S. van der, Meinema, B., Liem, M.
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Institute of Security and Global Affairs, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden - Institute of Security and Global Affairs
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Leiden - Institute of Security and Global Affairs
 
Turfmarkt 99
 
2511 DP Den Haag
Telefoon:
070-8009506
E-mailadres:
isga@fgga.leidenuniv.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Wat kan geleerd worden van de best practices mbt rechtshandhaving en de rechtstaat (rule of law) in het Caribisch gebied
Projectnummer:
2944
Operationele status:
Afgerond