Citius, altius, fortius – Sneller, hoger, sterker

Civiel recht en civiel proces / Vereenvoudigde afdoening

Citius, altius, fortius – Sneller, hoger, sterker

Wat we van Engeland en Duitsland kunnen leren in het kader van modernisering strafvordering

Samenvatting

Het onderzoek is gebaseerd op de volgende probleemstelling:
β€œWat kan worden geleerd van een vergelijking van de werking in de praktijk van de regeling van het strafprocesrecht en haar werking in Engeland en in Duitsland?”

Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar drie aspecten:
- De wens om sneller tot een rechterlijke of buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten te komen (versnelling),
- De aanpassing van het strafproces aan de digitalisering van de samenleving en - De vereenvoudiging van procedures.

Het onderzoek beoogt voorbeelden te verkennen en te beschrijven die laten zien hoe in Engeland en Duitsland een sneller, digitaler en eenvoudiger strafproces wordt gerealiseerd.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Het Engelse en het Duitse strafrechtsysteem
  3. Versnelling, digitalisering en vereenvoudiging
  4. Constateringen

Samenvatting
Summary
Geraadpleegde bronnen
Bijlage
Lexicon

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Klip, A.H., Peristeridou, C., Vocht, D.L.F. de
Organisatie(s):
Universiteit Maastricht - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Maastricht
Uitgever:
Maastricht University
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Maastricht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Telefoon:
043-3883060
Fax:
043-3889091
E-mailadres:
Metro@facburfdr.unimaas.nl
Website:
www.maastrichtuniversity.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Rechtsvergelijkend onderzoek strafproces
Projectnummer:
2945
Operationele status:
Afgerond