Strafbaarstelling onttrekking aan justitieel toezicht

Strafbaarstelling onttrekking aan justitieel toezicht

Samenvatting

Tijdens het debat over de enkelbanden als vrijheid beperkende maatregel op 1 juni 2017 is de Tweede Kamer een onderzoek toegezegd over de vraag of het wenselijk en haalbaar is om het onttrekken aan justitieel toezicht en het onttrekken aan vrijheidsbeneming zelfstandig (ontvluchten uit detentie) strafbaar te stellen en wat de voor- en nadelen hiervan zijn (Handelingen Tweede Kamer, Vergaderjaar 2016-2017, 82, nr. 6 p. 19 en 24). In het onderzoek zullen de ervaringen hiermee in de ons omringende landen worden geïnventariseerd. Welke knelpunten kunnen zich voordoen bij genoemde strafbaarstelling?

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Strafbaarstelling onttrekking aan justitieel toezicht
Organisatie(s):
WODC, VU - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Projectnummer:
2949
Operationele status:
Lopend