State of the art crisisbeheersing

State of the art crisisbeheersing

Samenvatting

In het streven om te komen tot een NCTV-brede en meerjarige onderzoeksagenda programmeert de NCTV in 2018 drie wetenschappelijke states of the art op drie domeinen: crisisbeheersing, contraterrorisme en extremisme, en cybersecurity. De state of the arts moeten (globaal) duidelijk maken wat, vanuit de wetenschap bezien, de eventuele witte vlekken in de kennis van de NCTV zijn en vice versa. Het gaat daarbij niet alleen om de gedragingen van de individuen, organisaties en bewegingen of staten die de (potentiële) dreiging veroorzaken, maar ook om diegenen die zich daartegen (zouden moeten) keren.
Het onderzoek brengt in kaart wat de kans is op welk type crisis en laat zien wat de kosten en baten zijn van anticipatie- en veerkrachtstrategieën. Ook geeft het inzicht in zowel de vereiste als beschikbare capaciteiten bij de overheid en de samenleving in het omgaan met de verschillende crises. Het onderzoek wordt verricht in twee fasen. Dit onderzoek heeft alleen betrekking op fase 1. Het doel van fase 1 is om een eerste scan te maken van het onderzoeksveld crisisbeheersing, de onderwerpen die daarbinnen aan de orde zijn, de onderbelichte onderwerpen waarvan wordt gesuggereerd dat zij meer aandacht verdienen en de status van de literatuur (omvang en kwaliteit). In fase 2 zal later de literatuur nader worden verkend aan de hand van één of meerdere literatuurstudies. Fase 1 moet daarom resulteren in concrete, afgebakende onderzoeksvragen die in fase 2 door middel van literatuuronderzoek beantwoord zouden kunnen worden.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
State of the art crisisbeheersing
Organisatie(s):
WODC, Universiteit van Leiden
Projectnummer:
2954
Operationele status:
Afgerond