State of the art crisisbeheersing

Wetgeving en beleid / Onderzoeksbeleid

State of the art crisisbeheersing

Samenvatting

De hoofdvraag waarop het onderzoek een antwoord verschaft is: Welke onderwerpen op het gebied van crisisbeheersing binnen het wetenschappelijk onderzoeksveld en welke bijhorende concrete vraagstellingen zijn op dit moment en/of mogelijk in de toekomst relevant om door middel van (literatuur)onderzoek nader te belichten?

Het state of the art onderzoek crisisbeheersing inclusief rampenbestrijding richtte zich op de volgende zes onderzoeksvragen:

 1. Hoe kan het domein van crisisbeheersing in kaart worden gebracht?
 2. In welke mate achten experts en onderzoekers de in kaart gebrachte deelgebieden van belang?
 3. Wat is de status van de kennis in het middels deze studie in kaart gebrachte onderzoeksdomein?
 4. Welke deelgebieden zijn niet of onvoldoende onderzocht?
 5. Welke onderzoeksvragen en bijhorende methodes kunnen geformuleerd worden in het kader van de voorgenomen tweede fase van het state of the art onderzoek, op basis van de geïdentificeerde onderwerpen?
 6. Welke concrete onderzoeksvragen worden richtinggevend geacht voor vervolgonderzoek?

Inhoudsopgave

Samenvatting

Inleiding

 1. Opzet van het onderzoek
 2. Uitvoering van het onderzoek
 3. Antwoorden op de onderzoeksvragen
 4. Lijst van respondenten/deelnemers
 5. Word Cloud Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing 2002 – 2017
 6. Lijst van geraadpleegde Journals en hun impactfactoren
 7. Literatuurverwijzingen

Bijlagen

Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Lakerveld, J.A. van, Matthys, J.
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie (PLATO), Universiteit Leiden - Institute of Security and Global Affairs (ISGA), WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden - PLATO - ISGA
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Leiden - Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie (Plato)
Telefoon:
071 527 34 18
Fax:
071 527 36 19
E-mailadres:
plato@plato.leidenuniv.nl
Website:
www.plato.leidenuniv.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
State of the art crisisbeheersing
Projectnummer:
2954
Operationele status:
Afgerond