Onderzoek naar terrorisme, extremisme en contraterrorisme

Onderzoek naar terrorisme, extremisme en contraterrorisme

Een eerste scan van het onderzoeksveld

Samenvatting

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) wil in de komende jaren state-of-the-art-onderzoeken laten uitvoeren op het gebied van cybersecurity, (contra)terrorisme en extremisme, en crisisbeheersing. Het onderhavig rapport heeft betrekking op (contra)terrorisme en extremisme. Voor het opstellen van de toekomstige onderzoekagenda van de NCTV is het voor de NCTV belangrijk om een goed overzicht te krijgen van de bestaande kennis op het gebied van (contra)terrorisme en extremisme. Het onderzoek wordt verricht in twee fasen.
Het huidige rapport heeft alleen betrekking op fase 1. Het doel van deze fase is om een eerste scan te maken van het onderzoeksveld (contra)terrorisme en extremisme, de onderwerpen die daarbinnen aan de orde zijn, de onderbelichte onderwerpen die wellicht meer aandacht verdienen en de status van de literatuur.
In fase 2 zal de literatuur nader worden verkend aan de hand van één of meerdere literatuurstudies.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Opzet van het onderzoek
  3. De bevindingen van de onderzoeksvragen
  4. De bevindingen van experts
  5. Antwoord op de onderzoeksvragen
  6. Referenties

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ezinga, M., Boelens, M., Winter-Koçak, S. de (medew.), Kalka, D. (medew.)
Organisatie(s):
Verwey-Jonker Instituut , WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Verwey-Jonker instituut
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Verwey-Jonker Instituut
Telefoon:
030 2300799
Fax:
030 2300683
E-mailadres:
secr@verwey-jonker.nl
Website:
www.verwey-jonker.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
State of the art contraterrorisme en extremisme
Projectnummer:
2955
Operationele status:
Afgerond