Evaluatie van (het gebruik van) de Risicokaart

Evaluatie van (het gebruik van) de Risicokaart

Samenvatting

De Risicokaart is een via internet raadpleegbare kaart (www.risicokaart.nl) die als doel heeft om locatiegebonden risico’s in de leef- en werkomgeving van burgers en bedrijven in beeld te brengen en om overheden de mogelijkheid te geven om daarover beter te communiceren met de bevolking. De kaart kent daarom zowel een openbaar deel (voor het brede publiek) als een besloten deel (voor betrokken overheidsinstanties).
In dit onderzoek staat de vraag centraal of de Risicokaart tegemoet komt aan de oorspronkelijke doelstellingen. Ook wordt onderzocht welke informatiebehoefte er bij verschillende betrokkenen bestaat en hoe de Risicokaart daar nu in voorziet of in de toekomst zou kunnen voorzien. Het onderzoek richt zich nadrukkelijk op risicocommunicatie (en niet op crisiscommunicatie), want dat is één van de functies van de Risicokaart. Het onderzoek is dus geen herhaling van het Inspectie-onderzoek uit 2013.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Beschrijving van de Risicokaart
  3. Gebruik van de Risicokaart
  4. Informatiebehoefte
  5. Ontwikkelingsvarianten van de Risicokaart
  6. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bongers, F., Boer, P.J. de, Vorst, T. van der, Steur, J.
Organisatie(s):
Dialogic Innovatie en Interactie, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Dialogic Innovatie & Interactie
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Dialogic innovatie & interactie
Telefoon:
030 2150580
Fax:
030 2150595
E-mailadres:
info@dialogic.nl
Website:
www.dialogic.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie (gebruik) Risicokaart
Projectnummer:
2957
Operationele status:
Afgerond