Economische veiligheid

Economische veiligheid

Samenvatting

Economische veiligheid werd in 2007 in de Strategie Nationale Veiligheid gedefinieerd als het ongestoord functioneren van Nederland als een effectieve en efficiënte economie (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2014–2015, 30 821, nr. 23). Andere staten lijken veel meer dan Nederland door een geopolitieke/machtspolitieke bril naar de internationale economie en hun eigen economisch beleid te kijken, onder andere met betrekking tot de beschikbaarheid van sleuteltechnologieën. Het is dan de vraag welke assets in de Nederlandse economie ons land economische, politieke, militaire en diplomatieke macht geven, evenals in hoeverre die macht noodzakelijk is voor het behoud van strategische onafhankelijkheid, economische welvaart en (geopolitieke) veiligheid.
Het doel van het onderzoek is om ook voor de Nederlandse situatie nader inzicht te bieden in de relatie tussen de kenmerken en prestaties van de economie en de nationale veiligheid. En na te gaan welke ontwikkelingen zich hierin voor doen en wat dit betekent voor de wijze waarop nationaal en internationaal (economisch) beleid de Nederlandse nationale veiligheid kan beïnvloeden.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Economische veiligheid
Organisatie(s):
WODC, RAND Europe
Projectnummer:
2960
Operationele status:
Lopend