Ik zal handhaven

Ik zal handhaven

Verkenning pluralisering van de politiefunctie (Plural policing)

Samenvatting

De algemene onderzoeksvraag voor dit onderzoek luidt: “Hoe beïnvloedt de pluralisering van de politiefunctie het huidige en toekomstige functioneren van de Nederlandse politie?”
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, is gekeken naar de huidige wet- en regelgeving in Nederland, naar de algemene praktische context in Nederland en in Europa (om van daaruit te extrapoleren hoe het toekomstige functioneren van de politie beïnvloed kan worden), en naar het lokale niveau. De vragen zijn samengebracht in de onderstaande hoofdvragen.

Wet- en regelgeving
1. Wat is de huidige wettelijke context inzake de pluralisering van de politiefunctie in Nederland?
Nederlandse en Europese varianten en trends
2. Welke varianten en ontwikkelingen kunnen in de afgelopen jaren in Nederland worden geobserveerd inzake de pluralisering van de politiefunctie?
3. Welke varianten en ontwikkelingen kunnen in de afgelopen jaren in Europa en in het bijzonder in de buurlanden (België, Duitsland, Engeland) worden geobserveerd inzake de pluralisering van de politiefunctie?
Lokale praktijken
4. Wat is de rol van lokale overheden (Rotterdam, Ede en Maastricht) wat betreft de pluralisering van de politiefunctie?
5. Hoe verloopt de samenwerking tussen de politie en deze andere veiligheidsactoren op het lokale niveau?

Inhoudsopgave

Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Probleemstelling en onderzoeksvragen
 3. De concepten politiefunctie en pluralisering van de politiefunctie
 4. Onderzoeksopzet en methoden
 5. De Nederlandse politie: wettelijk kader, taken, bevoegdheden en competentie
 6. Varianten en ontwikkelingen ten aanzien van pluarisering
 7. Ervaringen in de omringende landen
 8. De praktijk in drie Nederlandse gemeenten
 9. Opvattingen over pluralisering van de politiefunctie
 10. Antwoorden op de onderzoeksvragen
 11. Slotbeschouwing
 12. Literatuurverwijzingen

Bijlagen
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Lakerveld, J. van, Zoete, J. de, Matthys, J., Akerboom, M.
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie (PLATO) , Universiteit Leiden - Institute of Security and Global Affairs (ISGA), WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden - Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie (PLATO)
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Leiden - Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie (Plato)
Telefoon:
071 527 34 18
Fax:
071 527 36 19
E-mailadres:
plato@plato.leidenuniv.nl
Website:
www.plato.leidenuniv.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verkenning versnippering politiefunctie
Projectnummer:
2961
Operationele status:
Afgerond