Multimodale van biometrie in de vreemdelingenketen

Multimodale van biometrie in de vreemdelingenketen

Samenvatting

Op dit moment worden vingerafdrukken als enig biometrisch kenmerk gebruikt om (snel) tot geautomatiseerde identificatie of verificatie van vreemdelingen te komen. Door ontwikkelingen op het gebied van de biometrie bestaat de mogelijkheid dat door de toevoeging van een (of meerdere) andere modaliteiten (zoals gelaatsherkenning) aan deze processen vooruitgang geboekt zou kunnen worden met betrekking tot betrouwbaarheid en efficiƫntie. De vraag is welke andere mogelijkheden er zijn voor het vastleggen van biometrische kenmerken. Te denken valt aan technieken als gelaatsherkenning, stemherkenning, irisscans e.d. Wordt de identificatie van de vreemdeling effectiever en mogelijk efficiƫnter bij het gecombineerd gebruik van biometrische modaliteiten? Aangezien bij de politie al ervaring opgedaan wordt met gezichtsherkenning, zal dit onderzoek hierop aansluiten en wordt er gevraagd om naast naar het gebruik van vingerafdrukken ook specifiek naar het gebruik van gezichtsherkenning te kijken.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Multimodale van biometrie in de vreemdelingenketen
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Twente - Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Projectnummer:
2965
Operationele status:
Lopend