Binding, gedrag en rechtshandhaving (fase 1: statushouders)

Binding, gedrag en rechtshandhaving (fase 1: statushouders)

Samenvatting

De rechtsstaat is een essentieel onderdeel van de Nederlandse maatschappij. Om deze te waarborgen, is het belangrijk dat mensen zich ermee verbonden voelen. In dit onderzoek staat binding van statushouders met de Nederlandse rechtsstaat centraal. Hoewel er al veel onderzoek is geweest naar structurele en sociale integratie van vluchtelingen, is er minder bekend over of en hoe zij binding met de rechtsstaat aangaan. Dit onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Het eerste is een literatuurstudie waarin een definitie van binding wordt opgesteld en inzichten over binding met de rechtsstaat besproken worden. Het tweede onderdeel van de studie is empirisch van aard en heeft als doelstelling meer inzicht te krijgen in de factoren die samenhangen met binding met de rechtsstaat. Hierin staan met name kennis van de rechtsstaat en ervaren procedurele rechtvaardigheid centraal. De uiteindelijke doelstelling van het project is beter inzicht te krijgen in de mate en het proces van binding van statushouders met de Nederlandse rechtsstaat en een aantal concrete handvatten te bieden ter bevordering van binding. Het streven is ook een aantal algemene mechanismes te identificeren die mogelijk eveneens van invloed zijn op andere groepen burgers.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Binding, gedrag en rechtshandhaving (fase 1: statushouders)
Projectnummer:
2966A
Operationele status:
Lopend