Steun voor de Nederlandse rechtsstaat onder statushouders

Steun voor de Nederlandse rechtsstaat onder statushouders

Identificatie, gedeelde waarden, evaluaties en institutioneel vertrouwen

Samenvatting

De afgelopen jaren zijn er veel asielmigranten naar Nederland gekomen, waarbij Syriërs en Eritreeërs de belangrijkste groepen vormen. Een groot deel van hen heeft een verblijfsvergunning asiel in Nederland gekregen. Er leven zorgen over de structurele integratie van asielmigranten, bijvoorbeeld wat betreft hun arbeidsmarktparticipatie en sociale integratie. Daarnaast zijn er ook zorgen over het draagvlak voor de Nederlandse rechtsstaat onder deze groep.

Steun voor de rechtsstaat kan op verschillende manieren benaderd worden. In het huidige onderzoek is gekeken naar (1) identificatie als onderdeel van de Nederlandse rechtsstaat; (2) draagvlak voor de kernwaarden en -principes van de Nederlandse rechtsstaat; (3) evaluaties van de prestaties van de Nederlandse rechtsstaat; en (4) vertrouwen in de instanties van de Nederlandse rechtsstaat.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Steun voor de Nederlandse rechtsstaat
  3. Methoden
  4. Kennis van en ervaringen met de Nederlandse rechtsstaat onder statushouders
  5. Steun voor de Nederlandse rechtsstaat onder statushouders
  6. Discussie en conclusie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Noyon, S.M., Meer, M. van der, Kulu-Glasgow, I., Schans, D.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2020
Reeks:
Cahiers 2020-10
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Binding, gedrag en rechtshandhaving (fase 1: statushouders)
Projectnummer:
2966A
Operationele status:
Afgerond