Maatregelen gericht op asielzoekers uit veilige landen

Migratie en integratie / Asielzoekersopvang

Maatregelen gericht op asielzoekers uit veilige landen

Analyse van een beleidslogica

Samenvatting

In dit onderzoek is de beleidslogica van de maatregelen gericht op asielzoekers uit veilige landen onderzocht en gekeken naar de ontwikkeling van de instroom en het vertrek van deze groep asielzoekers in de periode 2013-2018, waarbij in 2018 is gekeken naar het eerste half jaar. Door ook de instroom-en vertrekcijfers van asielzoekers uit veilige landen van voor 2016 mee te nemen in de analyse is het mogelijk inzicht te geven in de instroom en het vertrek van deze groep asielzoekers voor en na de invoering van de maatregelen.
De volgende vragen stonden centraal in dit onderzoek:

 1. Welke maatregelen gericht op asielzoekers uit veilige landen zijn genomen en welke doelen werden hiermee beoogd?
 2. Hoe zijn die maatregelen uitgevoerd?
 3. In hoeverre is het aannemelijk dat deze maatregelen invloed hebben gehad op de instroom en het vertrek van deze groep asielzoekers – en dat de maatregelen hebben bijgedragen aan de vier doelen genoemd in de Kamerbrief van 17 november 2016?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Managementsamenvatting
Management summary

 1. Inleiding
 2. De asielketen, push- en pullfactoren en instroom- en vertrekcijfers
 3. Snellere asielprocedures (maatregel 1)
 4. Snellere Dublin-procedure (maatregel 2)
 5. Kortere opvang (maatregel 3)
 6. Sneller in vreemdelingenbewaring (maatregel 4)
 7. Minder terugkeerondersteuning (maatregel 5)
 8. Gecoördineerde integrale lokale aanpak (maatregel 6)
 9. Factoren van invloed op de instroom en het vertrek
 10. Conclusies

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Szytniewski, B., Buysse, W., Soomeren, P. van
Organisatie(s):
DSP-groep, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-groep
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
DSP-groep
 
Van Diemenstraat 374
 
1013 CR Amsterdam
Telefoon:
020 6257537
E-mailadres:
dsp@dsp-groep.nl
Website:
www.dsp-groep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie (beleids)maatregelen ingesteld om de hoge instroom van asielzoekers uit veilige landen van herkomst af te remmen
Projectnummer:
2967
Operationele status:
Afgerond