Evaluatie logeerregeling COA

Evaluatie logeerregeling COA

Samenvatting

In dit onderzoek inventariseren we de meerwaarde en opbrengsten van de vernieuwde aanpak van logeren voor de participatie en integratie van statushouders. Met de resultaten van het onderzoek wil de aanvrager, het COA, inzicht krijgen in de meerwaarde van de logeerregeling voor statushouders die via TCBnB logeren vergeleken met verblijf in een AZC of bij familie en vrienden. Daarmee wil het COA een onderbouwde beslissing maken of en hoe zij de logeerregeling willen voortzetten.

De probleemstelling luidt: Wat zijn de (mogelijke) opbrengsten van de logeerregeling voor de participatie en integratie van statushouders die via TakeCareBnB (TCBnB) logeren, vergeleken met statushouders die in een AZC, of bij familie en vrienden verblijven, en onder welke condities wordt deze meerwaarde bereikt?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Het onderzoek
  3. Beleidscontext en de logeerregeling
  4. De logeerregeling en kansen voor participatie en integratie
  5. De uitvoering van de logeerregeling
  6. Ervaringen van log├ęs en gastgezinnen met de logeerregeling
  7. Opbrengsten van de logeerregeling
  8. Conclusies

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Gruijter, M. de, Rooijen, M. van
Organisatie(s):
Verwey-Jonker Instituut , WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Verwey-Jonker Instituut
Telefoon:
030 2300799
Fax:
030 2300683
E-mailadres:
secr@verwey-jonker.nl
Website:
www.verwey-jonker.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie pilot logeerregeling
Projectnummer:
2970
Operationele status:
Afgerond