Kind in proces: van communicatie naar effectieve participatie

Kind in proces: van communicatie naar effectieve participatie

Het hoorrecht en de procespositie van minderjarigen in familie- en jeugdzaken

Samenvatting

Ondanks dat de minder jarige in beginsel niet procesbekwaam is in civielrechtelijke procedures, moet de minderjarige wel worden betrokken in familie- en jeugdprocedures (boek 1 BW). Dit is voor minderjarigen van twaalf jaar en ouder vormgegeven met een zogenoemd hoorrecht.
In dit onderzoek staat de vraag centraal of het mogelijk dan wel wenselijk is om de formele procespositie en het hoorrecht van de minderjarige in het Nederlandse civiele procesrecht uit te breiden en zo ja, op welke wijze. Hierbij wordt onderzocht wat de pedagogische en juridische voor- en nadelen daarvan zouden zijn.
Dit onderzoek omvat derhalve twee aspecten: (I) het hoorrecht van minderjarigen in familie- en jeugdprocedures en (II) de procespositie van minderjarigen in familie- en jeugdprocedures.

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Juridische analyse van de procespositie en het hoorrecht van minderjarigen
  3. Inzichten van de pedagogische wetenschappen en de neuropsychologie
  4. Praktijkonderzoek naar ervaringen met de civiele procespositie van minderjarigen
  5. Naar een uitbreiding van de formele procespositie en het hoorrecht

Literatuurlijst
Summary
Dankwoord
Over de auteurs/onderzoekers

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bruning, M.R., Smeets, D.J.H., Bolscher, K.G.A., Peper, J.S., Boer, R. de, Alink, L.R.A. (medew.), Crone, E.A.M. (medew.), Doek, J.E. (medew.), Mesman, J. (medew.), Zon, K.A.M. van der (medew.)
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden - Faculteit der Sociale Wetenschappen, WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Wolf Legal Publishers
Jaar van uitgave:
2020
ISBN:
978--94-6240-554-7
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Wolf legal publishers
 
Postbus 313
 
5060 AH Oisterwijk
Telefoon:
013-5821366
Fax:
084-8376700
E-mailadres:
info@wolfpublishers.nl
Website:
www.wolfpublishers.com

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Positie minderjarige civielrecht
Projectnummer:
2971
Operationele status:
Afgerond