Slachtofferschap cybercrime: Secundaire analyse LISS panel

Slachtofferschap cybercrime: Secundaire analyse LISS panel

Cybercrime onderzoeksagenda

Samenvatting

In dit onderzoek is de burgerbevolking als doelwit van cybercriminaliteit het uitgangspunt. Daarmee spitst het onderzoek zich toe op aanvallen op de computer van huishoudens (hacking, malwarebesmetting, ontvangst van virussen) en criminaliteit gericht op de persoon die online wordt uitgevoerd, zoals oplichting en bedreiging (o.a. J.J. Rokven, G. Weijters, en A.M. van der Laan, Jeugddelinquentie in de virtuele wereld; een nieuw type daders of nieuwe mogelijkheden voor traditionele daders?, 2017).
Het onderzoek stelt zich ten doel om beter zicht te krijgen op oorzaken en gevolgen van diverse vormen van online criminaliteit. Het gaat om de vraag wat patronen van (herhaald) slachtofferschap van online criminaliteit zijn en in hoeverre die kunnen worden verklaard door persoonskenmerken, online gedrag en de gevolgen van eerder slachtofferschap. Het onderzoek dient aanknopingspunten te bieden voor mogelijke verbeteringen in preventie en nazorg.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Slachtofferschap cybercrime: Secundaire analyse LISS panel; cybercrime onderzoeksagenda
Projectnummer:
2973
Operationele status:
Lopend