Actualisering recidivemeting sancties

Detentie en reclassering / Reclassenten

Actualisering recidivemeting sancties

Een verslag over de periode 2006 - 2018

Samenvatting

Sinds 2005 berekent het WODC jaarlijks de recidive, i.e. het opnieuw in contact komen met justitie, van verschillende dadergroepen die met justitie in aanraking zijn gekomen. In dit onderzoek wordt de recidive berekend van volwassen en jeugdige daders veroordeeld in de jaren 2006 tot en met 2015. Van deze groep wordt tot en met juli 2018 gekeken of ze opnieuw een delict hebben gepleegd dat wordt afgedaan door het OM of waarvoor ze voor de rechtbank moeten verschijnen. Nieuw ten opzichte van eerdere jaren is dat ook de ontwikkeling in de recidivefrequentie beschreven wordt waarbij rekening wordt gehouden met persoonskenmerken en kenmerken van de justitiƫle geschiedenis. Verder zal onderzocht worden of het mogelijk is om een voorspelling te geven van de recidive.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Actualisering recidivemeting sancties ; een verslag over de periode 2006 - 2018
Projectnummer:
2979A
Operationele status:
Lopend