Actualisering recidivemeting Justitiele Jeugdinrichting (JJI)

Actualisering recidivemeting Justitiele Jeugdinrichting (JJI)

Een verslag over de periode 2006 - 2018

Samenvatting

In dit onderzoek wordt de recidive berekend van ex-JJI-pupillen vrijgekomen in de jaren 2006 tot en met 2015. Van deze groep wordt tot en met juli 2018 gekeken of ze opnieuw een delict hebben gepleegd dat wordt afgedaan door het OM of waarvoor ze voor de rechtbank moeten verschijnen. Nieuw ten opzichte van eerdere jaren is dat ook de ontwikkeling in de recidivefrequentie beschreven wordt waarbij rekening wordt gehouden met persoonskenmerken en kenmerken van de justitiƫle geschiedenis.
De gegevens van dit onderzoek zijn verwerkt in de publicatie: Recidive onder justitiabelen in Nederland; verslag over de periode 2006-2018 (Cahier, 2009-10) - zie link bij: Meer informatie.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Actualisering recidivemeting Justitiele Jeugdinrichting (JJI); een verslag over de periode 2006 - 2018
Organisatie(s):
WODC
Projectnummer:
2979C
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie