Actualisering recidivemeting reclassering

Detentie en reclassering / Risicotaxatie

Actualisering recidivemeting reclassering

Een verslag over de periode 2006 - 2018

Samenvatting

In dit onderzoek wordt de recidive berekend van ex-reclassenten die in de jaren 2006 tot en met 2015 een werkstraf hebben afgerond of van wie het toezicht in deze periode is afgerond. Van deze groep wordt tot en met juli 2018 gekeken of ze opnieuw een delict hebben gepleegd dat wordt afgedaan door het OM of waarvoor ze voor de rechtbank moeten verschijnen. Nieuw ten opzichte van eerdere metingen is dat we ook de recidive gepleegd tijdens een reclasseringstoezicht na willen gaan. Voorheen werd alleen gekeken naar nieuwe delicten gepleegd na afloop van het toezicht.
De gegevens van dit onderzoek zijn verwerkt in de publicatie: Recidive onder justitiabelen in Nederland; verslag over de periode 2006-2018 (Cahier, 2009-10) - zie link bij: Meer informatie.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Actualisering recidivemeting reclassering; een verslag over de periode 2006 - 2018
Organisatie(s):
WODC
Projectnummer:
2979D
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie