Criminaliteit en rechtshandhaving 2017

Criminaliteit en rechtshandhaving 2017

Ontwikkelingen en samenhangen

Samenvatting

De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving' is een jaarlijks overzicht van ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving. Aan de orde komen de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel hiervan wordt opgespoord, de strafrechtelijke reactie die justitie hierop heeft, de tenuitvoerlegging van opgelegde sancties en ontwikkelingen die zich hierin hebben voorgedaan. Daarnaast betreft het de onderlinge samenhang tussen de schakels van de strafrechtketen. In een apart hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen in internationaal perspectief.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kalidien, S. (eindred.)
Organisatie(s):
WODC, CBS, Raad voor de rechtspraak
Plaats uitgave:
Den Haag
Jaar van uitgave:
2018
Reeks:
Cahiers 2018-19
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
C&R 2017
Projectnummer:
2980
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie