Verschoningsrecht

Criminaliteit en delicten / Wapengebruik

Verschoningsrecht

Samenvatting

Het Openbaar Ministerie, politie en bijzondere opsporingsdiensten ervaren in toe­nemende mate oneigenlijk gebruik en misbruik van het verschoningsrecht om straf­rechtelijk onderzoek te vertragen en bemoeilijken. Dat zorgt er voor dat de doorlooptijden van strafrechtelijke onderzoeken oplopen. Om te komen tot een vorm van sturing op de termijnen is het noodzakelijk om te weten waar zich in de procedure knelpunten voordoen. Het verschoningsrecht speelt een belangrijke rol bij de aanpak van financieel-economische criminaliteit, zoals fraude, witwassen, corruptie en afpakken van criminele verdiensten.
Dit dossieronderzoek moet inzicht geven in de aard, omvang en de gevolgen van beroep op het verschoningsrecht/geheimhoudingsplicht op strafrechtelijk onderzoek. In het kader van de bestrijding van ondermijnende criminaliteit zal het onderzoek zich richten op de volgende terreinen: drugscriminaliteit, liquidaties en wapens en financieel-economische criminaliteit (fraude, witwassen, corruptie).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verschoningsrecht
Organisatie(s):
WODC, Significant Public
Projectnummer:
2981
Operationele status:
Lopend