Risico- en beschermende factoren in de kindertijd en vroege adolescentie voor high impact crime in de latere adolescentie en jongvolwassenheid

Risico- en beschermende factoren in de kindertijd en vroege adolescentie voor high impact crime in de latere adolescentie en jongvolwassenheid

Samenvatting

De centrale vraagstelling van het onderzoek is: welke risicofactoren in de kindertijd en vroege adolescentie (10 tot en met 15 jaar) voorspellen de ontwikkeling van een latere criminele carrière (met HIC) in de midden- en late adolescentie (16 tot en met 22 jaar). En welke beschermende factoren zijn aanwezig bij antisociale en agressieve kinderen en jong-adolescenten die later geen criminele carrière (met HIC) ontwikkelen?
Op basis van literatuuronderzoek werden de volgende twee vragen onderzocht:

 1. In hoeverre voorspellen antisociaal gedrag en delinquentie in de kindertijd en vroege adolescentie het al dan niet ontwikkelen van een latere criminele carrière met HIC in de midden- en late adolescentie?
 2. Welke andere factoren in de kindertijd en vroege adolescentie binnen het individuele domein, het gezinsdomein en het domein van de bredere context zijn voorspellend voor een latere criminele carrière met HIC in de midden en late adolescentie? Welke factoren dempen de ontwikkeling van een dergelijke carrière?
  Op basis van empirisch onderzoek werden de volgende drie vragen onderzocht:
 3. Wat zijn de risico- en beschermende factoren bij jongeren die in de kindertijd en vroege adolescentie antisociaal en agressief gedrag rapporteren, maar geen latere criminele carrière (met HIC) ontwikkelen?
 4. Waarin verschillen zij in risico- en beschermende factoren van jongeren waarbij wel sprake is van een latere criminele carrière (met HIC)?
 5. In hoeverre is een opeenstapeling van risicofactoren in de kindertijd en vroege adolescentie voorspellend voor een latere criminele carrière (met HIC)? In welke mate wordt een dergelijke ontwikkeling geremd door de aanwezigheid van beschermende factoren?

Inhoudsopgave

Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Methode
 3. Eerder onderzoek
 4. Empirisch onderzoek
 5. Slotbeschouwing

Summary
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Beerthuizen, M.G.C.J., Leijsen, E.M.C. van, Laan, A.M. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2019
Reeks:
Cahiers 2019-15
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Voorspellers in de kindertijd voor een HIC-carrière in de midden en late adolescentieperiode (tot 23 jaar)
Projectnummer:
2985
Operationele status:
Afgerond