Verruiming van de aangifteplicht voor ernstige seksuele misdrijven?

Strafrecht en strafproces / Strafbaarheid

Verruiming van de aangifteplicht voor ernstige seksuele misdrijven?

Samenvatting

Het onderzoek strekt ertoe argumenten te bieden ten behoeve van de gedachtenvorming over de wenselijkheid van een verruiming van de aangifteplicht van artikel 160 Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) voor de ernstige seksuele misdrijven. In samenhang daarmee ligt de vraag voor naar een verruiming van artikel 136 Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr), waarin het nalaten aangifte te doen van een voorgenomen verkrachting strafbaar is gesteld. Voorts is onderzocht of het mogelijk en wenselijk is te komen tot een verruiming van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van organisaties wegens het nalaten aangifte te doen van seksueel misbruik binnen de eigen kring.
Het onderzoek beperkt zich tot de sectoren zorg en onderwijs, waarnaast aandacht is besteed aan de actuele ontwikkelingen binnen de sport. Onderscheid is gemaakt tussen seksueel misbruik tussen burgers (het particuliere spoor) en seksueel misbruik door een beroepskracht jegens een burger (het institutionele spoor).

Inhoudsopgave

Voorwoord
Inhoudsopgave
Lijst van afkortingen
Samenvatting

  1. Achtergrond en opbouw van het onderzoek; begripsomschrijvingen
  2. Methodologie
  3. Overzicht nationale wet- en regelgeving
  4. Ervaringen binnen de Nederlandse sectoren Gezondheidszorg & Jeugd, Onderwijs en Veilig Thuis met de meldcodes, het meldrecht en de meldplichten
  5. Landenrapportage
  6. Analyse en scenario's

Summary
Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kool, R., Kristen, F., Beekhuis, T., Zanger, W. de, Kerssies, S. (medew.), Rijst, T. van der (medew.)
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Departement REBO, Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall), WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Departement REBO, Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall)
Jaar van uitgave:
2019

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit van Utrecht - Departement Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO)
Telefoon:
030 253 70 40
Website:
www.uu.nl/rebo

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verruiming van de aangifteplicht voor ernstige zedendelicten?
Projectnummer:
2987
Operationele status:
Afgerond