Verruiming van de aangifteplicht voor ernstige zedendelicten?

Strafrecht en strafproces / Aangifte

Verruiming van de aangifteplicht voor ernstige zedendelicten?

Samenvatting

Het betreft een onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid van het verruimen van de aangifteplicht (art. 160 Sv en art. 136 Sr). Er is nu alleen een aangifteplicht voor verkrachting en niet voor andere zedendelicten. Bovendien is het niet-nakomen van de aangifteplicht alleen strafbaar als het feit nog kan worden voorkomen.
Het onderzoek brengt in kaart wat de ervaringen zijn in het buitenland met een ruimere aangifteplicht bij zedendelicten met kinderen (Australiƫ, Ierland). Ook de ervaringen in Nederland met een aangifteplicht en handhaving in onderwijs en zorg komen aan de orde. Wat zijn de afwegingen met betrekking tot het strafbaar stellen van niet-nakoming van de aangifteplicht? Een belangrijke vraag is voor wie de aangifteplicht zou moeten gelden. Tevens komt aan de orde hoe een aangifteplicht kan worden gehandhaafd.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verruiming van de aangifteplicht voor ernstige zedendelicten?
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Utrecht - Departement Rechtsgeleerdheid Utrecht Centre for Accountability and Liability Law
Projectnummer:
2987
Operationele status:
Lopend