Eenvoudige adoptie van pleegkinderen

Civiel recht en civiel proces / Kinderrechten

Eenvoudige adoptie van pleegkinderen

Samenvatting

In dit onderzoek zijn de voor- en nadelen van eenvoudige adoptie in het kader van pleegzorg binnen het Nederlandse familierecht geïnventariseerd. Om zicht te krijgen op ervaringen met eenvoudige adoptie, is ook een korte rechtsvergelijkende studie uitgevoerd in Californië, Quebec, Australië en Frankrijk. Dit onderzoek richt zich op de vorm van eenvoudige adoptie zoals door de Staatscommissie is voorgesteld waarbij de familierechtelijke betrekking met de oorspronkelijke ouder(s) in stand blijft en er tevens een familierechtelijke betrekking met de adoptieouder(s) ontstaat.

De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: In hoeverre komt de invoering van eenvoudige adoptie, zoals voorgesteld door de Staatscommissie Herijking ouderschap, tegemoet aan de behoeftes en belangen van pleegouders die langdurig voor een pleegkind zorgen en de betreffende pleegkinderen en wat zijn de voor- en nadelen van de invoering van eenvoudige adoptie in het Nederlands recht?

Inhoudsopgave

  1. Inleiding en methoden
  2. De huidige regelingen in Nederland en een kijkje over de grens
  3. Wat vinden pleegouders, pleegkinderen en professionals?
  4. Conclusies

Bijlagen
Samenvatting
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Vonk, M.J., Haan, W.D. de, Jeppesen de Boer, C.G., Ruitenberg, G.C.A.M.
Organisatie(s):
Vrije Universiteit Amsterdam - Amsterdams centrum voor familierecht, Universiteit Utrecht - Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF), WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam/Utrecht
Uitgever:
Vrije Universiteit Amsterdam - Amsterdams centrum voor familierecht, Universiteit Utrecht - Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF)
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rechtsgeleerdheid, VU Amsterdam
Telefoon:
020 5986250
Fax:
020 5986211
E-mailadres:
voorlichting@rechten.vu.nl
Website:
www.rechten.vu.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Eenvoudige adoptie
Projectnummer:
2989
Operationele status:
Afgerond