Omgang tussen grootouders en kleinkinderen

Omgang tussen grootouders en kleinkinderen

Een sociaalwetenschappelijke en rechtsvergelijkende studie

Samenvatting

De aandacht voor de positie van grootouders in het huidige regeerakkoord in het kader van het landelijk beleid ten aanzien van het voorkomen van ‘vechtscheidingen’ hangt samen met de initiatiefnota ‘Opgroeien met opa en oma’, waarin wordt gepleit voor een wettelijk omgangsrecht voor grootouders met hun (klein)kinderen (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2017-2018, 33836, nr. 24 en Vergaderjaar 2015-2016, 34168, nr. 4). Ook zouden grootouders recht moeten krijgen op een informatieregeling. Bij echtscheiding van de ouders van het kleinkind zouden af­spraken over een omgangsregeling met de grootouders in het ouderschapsplan kunnen worden vastgelegd.
Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of een uitbreiding van de procespositie van grootouders wen­selijk is en in het belang van de kleinkinderen. Door nader inzicht te bieden in welke gevallen, op welke wijze en met welke mogelijke (neven)effecten (bestaande en aanvullende) juridische en niet-juridische instrumenten kunnen bijdragen aan een verbeterde omgang tussen grootouders en (minderjarige) kleinkinderen. Het verkent onder welke omstandig­heden grootouders via de rechter omgang trachten af te dwingen en hoe vaak dit voorkomt. Tevens wordt nagegaan hoe het recht van grootouders op contact/om­gang met/of informatie over hun klein­kinderen wettelijk is geregeld in België, Duits­land en Frankrijk.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Grootouders en experts aan het woord
  3. Positie grootouders
  4. Positie grootouders in België, Engeland & Wales en Noorwegen
  5. Conclusie
  6. Literatuut

Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Jonker, M., Sarti, A., Jeppesen de Boer, Chr., Lünnemann, K., Drost, L. (medew.), Koster, N. (medew.)
Organisatie(s):
Verwey-Jonker Instituut , WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave:
2020
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Verwey-Jonker Instituut
Telefoon:
030 2300799
Fax:
030 2300683
E-mailadres:
secr@verwey-jonker.nl
Website:
www.verwey-jonker.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Contact-, omgangs- en informatierecht van grootouders en het belang van hun kleinkinderen
Projectnummer:
2991
Operationele status:
Afgerond