Op het eerste gezicht

Op het eerste gezicht

Een verkenning van gezichtsherkenning en privacyrisico's in horizontale relaties

Samenvatting

Gezichtsherkenningstechnologie wordt ingezet om op basis van digitale beelden (bijvoorbeeld een foto of video), gezichten of gezichtskenmerken te herkennen. De technologie wordt al enige tijd op beperkte schaal ingezet door overheden voor opsporing en beveiliging, maar is sinds kort ook beschikbaar voor bedrijven en burgers.
Omdat het aannemelijk is dat gezichtsherkenningstoepassingen in de nabije toekomst op aanzienlijke schaal beschikbaar zullen zijn voor zowel burgers als bedrijven, is het noodzakelijk om in kaart te brengen of, en, zo ja, welke aanpassingen aan het huidige juridische raamwerk en aan andere reguleringsinstrumenten nodig zijn om de privacy van de burger te beschermen. Daarbij is het van belang om op te merken dat dit onderzoek zich uitsluitend richt op het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie in horizontale relaties: relaties tussen bedrijven en burgers en tussen burgers onderling. De inzet van gezichtsherkenningstechnologie in verticale relaties, dat wil zeggen die tussen overheid en burger, is geen onderdeel van dit onderzoek. Om in kaart te brengen wat de huidige juridische middelen zijn om gezichtsherkenningstechnologie te reguleren, is een rechtsverkenning uitgevoerd die zich richt op de rechtsgebieden privacy- en gegevensbescherming, privaatrecht en strafrecht. Daaruit zijn tot slot een aantal reguleringsopties voortgekomen, evenals factoren die van invloed zijn op de keuze tussen de verschillende opties.
In dit onderzoek staan twee vragen centraal:

  1. Hoe wordt gezichtsherkenningstechnologie door Nederlandse burgers en bedrijven gebruikt en hoe kan het gebruik van gezichtsherkenningstechnologieën door burgers en bedrijven een inbreuk vormen op de privacy van de burger (nu en over vijf jaar)?
  2. Hoe kunnen huidige en potentiële privacy-inbreuken worden voorkomen of beperkt?

Inhoudsopgave

Dankwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Methodologie
  3. Gezichtsherkenning en privacy
  4. Domeinstudies
  5. Privacy-inbreuken veroorzaakt door het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie: een antwoord op de eerste onderzoeksvraag
  6. Rechtsverkenning
  7. Reguleringsopties voor het voorkomen of beperken van privacy-inbreuken: een antwoord op de tweede onderzoeksvraag
  8. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Keymolen, E., Noorman, M., Sloot, B. van der, Cuijpers, C., Koops, B.-J., Zhao, B.
Organisatie(s):
Universiteit van Tilburg - Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT), WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Universiteit van Tilburg - Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT)
Jaar van uitgave:
2020
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
TILT - Tilburg Institute for Law, Technology and Society
Telefoon:
013-466911
Website:
www.tilburguniversity.edu/tilt

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Beperking privacyrisicoÉs toepassing gezichtsherkenningstechnologie; tussen burgers onderling
Projectnummer:
2992
Operationele status:
Afgerond