Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens BES

Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens BES

Samenvatting

Het belang van gegevensverwerking en -bescherming van persoonsgegevens zal in de komende jaren verder toenemen, mede als gevolg van nieuwe technologie├źn. Daarmee neemt ook het belang toe van een adequate bescherming en het toezicht daarop. Dit onderzoek dient inzicht te krijgen in de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens BES (Wbp-BES). Het beoogt voor Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES)) helder te krijgen of de huidige voorzieningen voldoen en duidelijkheid te scheppen over aanvullingen of wijzigingen die eventueel nodig zijn. Het gaat hierbij om het in de praktijk functioneren van de wet en van de daarbij betrokken instellingen. De implicaties van de

Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), die onlangs in Europees Nederland van kracht geworden is, dienen voor de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens tussen Caribisch Nederland en Europees Nederland meegenomen te worden.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens BES
Organisatie(s):
WODC, RUG - Pro Facto
Projectnummer:
2993
Operationele status:
Lopend