Onderzoek naar toegenomen mobiliteit en veranderingen in criminaliteit

Criminologie en victimologie / Internationale criminaliteit

Onderzoek naar toegenomen mobiliteit en veranderingen in criminaliteit

Samenvatting

Het werk van de politie is oneindig, de sterkte van de politie is echter beperkt. Daarom moet deze sterkte zorgvuldig over de eenheden worden verdeeld. In 2007 is een nieuw budgetverdeelsysteem (BVS) voor de politie ingevoerd, waarmee de operationele sterkte van de politie is verdeeld over de eenheden. In het BVS zijn vier werksoorten onderscheiden, die het fundament voor de verdeling vormen: opsporing, handhaving, noodhulp en intake. Voor elk van deze werksoorten is de hoeveelheid werk die door de politie wordt verricht in kaart gebracht. In 2012 is het BVS vervangen door een herijkt BVS (HBVS), waarbij is voortgebouwd op het systeem uit 2007.
Verschillende betrokkenen bij de politie, zoals regioburgemeesters, vragen zich af wat de invloed is van een aantal nieuwe fenomenen op de sterkteverdeling. Is er anno 2019 aanleiding om de verdeling aan te passen?
De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek is: In hoeverre en hoe is er in het HBVS van de politie voldoende rekening gehouden met de problematiek die ‘toegenomen mobiliteit’ en ‘veranderingen in criminaliteit’ vanaf 2010/2012 ongeveer met zich meebrengen?

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksaanpak
  3. Uitwerking thema's
  4. Veranderingen in criminaliteit
  5. Toegenomen mobiliteit
  6. Conclusies en slotbeschouwing

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Smits, I., Laan, M. van der, Ehrismann, M., Burg, D. van der
Organisatie(s):
Andersson Elffers Felix (AEF), WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Andersson Elffers Felix (AEF)
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Andersson Elffers Felix
 
Postbus 85198
 
3508 AD Utrecht
Telefoon:
030 2363030
E-mailadres:
mail@aef.nl
Website:
www.aef.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek naar de gevolgen voor het politiewerk van de toegenomen mobiliteit en de veranderende criminaliteit
Projectnummer:
2997
Operationele status:
Afgerond