Onderzoek letsel en doodsoorzaak bij dieren tbv de publiekrechtelijke handhaving

Onderzoek letsel en doodsoorzaak bij dieren tbv de publiekrechtelijke handhaving

Samenvatting

Op basis van afspraken in het regeerakkoord beantwoordt dit onderzoek de vraag of versterking van de expertise bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nodig is om meer forensisch-pathologisch onderzoek bij dieren mogelijk te maken (Handelingen Tweede Kamer, Vergaderjaar 2017-2018, 34775-VI, nr. 29). Naast het NFI voert ook het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling dergelijk onderzoek uit. Dierenartsen bij het NFI en de Universiteit Utrecht kunnen aldaar een consult aanvragen om te bezien of sprake is van dierenmishandeling.
Dit onderzoek dient meer inzicht te geven in de aanvraag, uitvoering en kwaliteit van forensisch onderzoek naar dierenmishandeling en de rol van dit onderzoek in het strafrechtelijk proces.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek letsel en doodsoorzaak bij dieren tbv de publiekrechtelijke handhaving
Organisatie(s):
WODC, APE Public Economics bv
Projectnummer:
2998
Operationele status:
Lopend