Inzicht in forensisch onderzoek naar dierenmishandeling

Inzicht in forensisch onderzoek naar dierenmishandeling

Samenvatting

De aandacht voor de bestrijding van dierenmishandeling is de afgelopen jaren toegenomen. Sinds 2011 is de aanpak van dierenmishandeling versterkt: de politie beschikt over speciale agenten die dierenwelzijn als aandachtsgebied hebben, er is een speciaal meldpunt voor dierenleed opgericht en wetgeving is verscherpt. In het regeerakkoord 2017-2021 is de afspraak gemaakt dat onderzocht wordt of het forensisch-pathologisch onderzoek bij dieren door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) versterkt moet worden. De centrale probleemstelling van het onderzoek is: wat kan gezegd worden over de aanvraag en uitvoering, inclusief kwaliteit, van forensisch onderzoek naar dierenmishandeling en de rol van dit onderzoek in het strafrechtelijk proces?

Inhoudsopgave

Management samenvatting
Management summary

  1. Inleiding
  2. Context
  3. De huidige praktijk: forensisch onderzoek in de opsporing en vervolging van dierenmishandeling
  4. Kwaliteitseisen voor forensisch onderzoek op dieren
  5. Dierenmishandeling in het strafproces en de rol van forensisch onderzoek
  6. Tot slot

Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Huberts, S., Kluft, S., Veen, S. van der, Wilms, P.
Organisatie(s):
APE onderzoek & advies, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
APE onderzoek & advies
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
APE Public Economics
Telefoon:
070 3114855
Fax:
070 3114866
E-mailadres:
ape@ape.nl
Website:
www.ape.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek letsel en doodsoorzaak bij dieren tbv de publiekrechtelijke handhaving
Projectnummer:
2998
Operationele status:
Afgerond