Asielzoekers in het gareel?

Migratie en integratie / Asielzoekersopvang

Asielzoekers in het gareel?

Plan-, proces en effectevaluatie werking extra begeleiding en toezichtlocaties

Samenvatting

Sinds eind 2017 is het mogelijk om overlastgevende asielzoekers een maatregel op te leggen en hen te plaatsen in een zogenaamde extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl). De ebtl-maatregel is te beschouwen als een aanvulling op de al bestaande maatregelen die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kan opleggen. De ebtl-maatregel is vormgegeven als een pilot voor twee jaar en is binnen deze termijn geƫvalueerd. De voor u liggende rapportage is het resultaat van deze evaluatie. De evaluatie valt uiteen in een plan-, een proces- en een effectevaluatie. Binnen de planevaluatie is gekeken wat de oorspronkelijk bedoelde doelen, doelgroep, werkzame bestanddelen en randvoorwaarden waren en is een oordeel gegeven of in vier elementen voldoende is voorzien. De procesevaluatie richtte zich op de daadwerkelijke invulling van deze elementen in de praktijk en de effectevaluatie op de daadwerkelijke resultaten van de ebtl-maatregel.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Methoden van onderzoek
  3. De planevaluatie
  4. Het proces achter de ebtl-maatregel
  5. De effecten van de ebtl-maatregel
  6. Conclusie en reflectie

Geraadpleegde literatuur
Lijst met afkortingen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kuppens, J., Klein Harreveld, L., Esseveldt, J. van, Ferwerda, H.
Organisatie(s):
Bureau Beke , WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Bureau Beke
Jaar van uitgave:
2019
ISBN:
978-94-92255-35-8
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie werking extra begeleiding en toezichtlocaties (ebtl)
Projectnummer:
3000
Operationele status:
Afgerond