Toezicht op het gebied van justitie en veiligheid in tijden van toenemende maatschappelijke complexiteit

Politie en rechtshandhaving / Toezichthouders

Toezicht op het gebied van justitie en veiligheid in tijden van toenemende maatschappelijke complexiteit

Samenvatting

Voor het rijksbrede toezicht is eind april 2018 in opdracht van de Inspectieraad de Wetenschapsagenda Toezicht opgesteld. Deze agenda benoemt gezamenlijke thema’s waar toezicht en wetenschap elkaar verder kunnen brengen. Het verbindt vragen die zijn opgekomen vanuit toezichthouders aan wetenschappelijke onderzoeksagenda’s en agendeert de gezamenlijke thema’s.
In de agenda worden drie belangrijke themaclusters voor wetenschappelijk onderzoek geëxpliciteerd die naar voren zijn gekomen na analyse van digitale consultatiesessies, dialoogsessies en interviews met wetenschappers, toezichthouders en andere belanghebbenden. Deze themaclusters zijn:

  • Goed toezicht te midden van toenemende maatschappelijke complexiteit;
  • Slim toezicht in een complexe informatiesamenleving;
  • Effectiviteit van de toezichtsprofessie.

In dit onderzoek dient het eerste thema verder verkend te worden voor het werkveld van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Dit onderzoek gaat na wat de ontwikkelingen, kansen en bedreigingen zijn voor het toezicht op het gebied van justitie en veiligheid in tijden van toenemende maatschappelijke complexiteit.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Toezicht op het gebied van justitie en veiligheid in tijden van toenemende maatschappelijke complexiteit
Organisatie(s):
WODC, Bestuur- en Beleidslab
Projectnummer:
3001
Operationele status:
Lopend