Evaluatie Wet Biometrie

Evaluatie Wet Biometrie

Samenvatting

Het doel van de Wet biometrie is de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken voor het verbeteren van de identiteitsvaststelling van vreemdelingen in Nederland. In concreto regelt de Wet het maken van een gezichtsopname en het afnemen van, zo mogelijk alle, tien vingerafdrukken van vreemdelingen van zes jaar en ouder (uitgezonderd gemeenschapsonderdanen). De gezichtsopname en vingerafdrukken worden opgeslagen in de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV) en elke nieuw opgenomen vreemdeling krijgt een uniek BVV-nummer. De evaluatie moet de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk in kaart brengen conform de evaluatieverplichting, waarbij ook de vragen uit de Motie Strik c.s. m.b.t. zgn. identiteitsfraude worden beantwoord. In 2016 heeft een eerste evaluatie van de Wet Biometrie plaatsgevonden (H. Winter, A. Klingenberg, V. Bex-Reimert, B. Geertsma en E. Krol, Evaluatie van de Wet biometrie vreemdelingenketen, 2017). Dit onderzoek is een vervolg van deze evaluatie.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet Biometrie
Organisatie(s):
WODC, Rijksuniversiteit Groningen
Projectnummer:
3003
Operationele status:
Lopend