Mogelijkheden voor identificatie op internet op basis van IP-adres

Civiel recht en civiel proces / Bewaarplicht

Mogelijkheden voor identificatie op internet op basis van IP-adres

Samenvatting

In het kader van de voorgenomen wetgeving omtrent de introductie van een beperkte bewaarplicht van telecommunicatiegegevens voor opsporing en vervolging is onderzocht hoe identificatie van individuele gebruikers op basis van een publiek IP-adres technisch te realiseren is. De vraagstelling van het onderzoek luidde:
Hoe kunnen (mobiele) internetaanbieders, tot twaalf maanden na het gebruik, een individuele gebruiker van een publiek IP-adres identificeren, ten behoeve van opsporing en vervolging, en wat zijn relevante (maatschappelijke) afwegingen daarbij?
Wanneer het gaat om relevante maatschappelijke afwegingen onderscheiden we (1) bruikbaarheid voor opsporing en vervolging, (2) privacy van burgers, en (3) kosten voor de internetaanbieders. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn literatuuronderzoek en interviews (met mobiele internetaanbieders, politie, andere stakeholders/experts) ingezet. Op basis van de bevindingen zijn beleidsopties geformuleerd.

Inhoudsopgave

Begrippenlijst
Managementsamenvatting

  1. Inleiding
  2. Probleemanalyse
  3. Mogelijkheden voor verbetering
  4. Internationale vergelijking
  5. Conclusies

Referenties
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Vorst, T. van der, Steur, J., Jelicic, N., Rees, J. van
Organisatie(s):
Dialogic Innovatie en Interactie, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Dialogic
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Dialogic innovatie & interactie
Telefoon:
030 2150580
Fax:
030 2150595
E-mailadres:
info@dialogic.nl
Website:
www.dialogic.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Identificatie van individuele gebruikers van IP-adressen
Projectnummer:
3006
Operationele status:
Afgerond