Feiten op een rij: een tussenstand

Straffen en maatregelen / Uithuisplaatsing

Feiten op een rij: een tussenstand

Tussenevaluatie Actieplan feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen

Samenvatting

Het Actieplan verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen; Respect voor kind, ouder en professional, 2018-2021, heeft tot doel te komen tot goed feitenonderzoek en onderbouwde besluiten in de jeugdbeschermingsketen, met betrokkenheid van kinderen en ouders. Het Actieplan is aangeboden aan de Tweede Kamer in 2018 en de uitvoering van het plan loop van 2019 tot en met 2021. De minister heeft bij de aanbieding van het plan aan de Tweede Kamer toegezegd na twee jaar de balans te willen opmaken.

De probleemstelling van het onderzoek is vervat in de volgende hoofdvragen:
A. Kunnen met het Actieplan de gestelde doelen worden bereikt?
B. Wat zijn de (tussentijdse) resultaten van het Actieplan?
C. In hoeverre ontwikkelen deze zich in de richting van de nagestreefde doelen?
D. Zijn aanpassingen/verbeteringen ten aanzien van het Actieplan mogelijk/wenselijk? Zo ja, welke?

De probleemstelling is vertaald naar verschillende onderzoeksvragen, waarin wordt gekeken naar achtereenvolgens het potentieel doelbereik, de uitvoering en eerste resultaten van de verschillende acties, hoe verder en het betrekken van kinderen en ouders bij eindevaluatie.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst met afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Het Actieplan
  3. Een beknopte beleidslogica
  4. Tussenstand uitvoering en eerste resultaten
  5. Hoe verder
  6. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Abraham, M., Dijk, B. van, Hofstra, D.
Organisatie(s):
DSP-groep, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-groep
Jaar van uitgave:
2020
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
DSP-groep
 
Van Diemenstraat 374
 
1013 CR Amsterdam
Telefoon:
020 6257537
E-mailadres:
dsp@dsp-groep.nl
Website:
www.dsp-groep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Actieplan verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen
Projectnummer:
3008
Operationele status:
Afgerond