Bijdrage National Report EMCDDA 2018

Wetgeving en beleid / Penitentiair beleid

Bijdrage National Report EMCDDA 2018

Samenvatting

Elk jaar dient iedere EU-lidstaat voor het Europees Monitoring Centrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA) rapportages op te stellen over de stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van drugs in eigen land. De rapportages worden aangeleverd aan het EMCDDA, dat vervolgens op basis van de input uit alle landen eigen rapporten opstelt, waaronder het European Drug Report en het Country Drug Report. Het WODC levert elk jaar de bijdrage over de ontwikkelingen in drugsgerelateerde criminaliteit: nieuwe wetgeving, nieuwe beleidsinterventies om drugscriminaliteit te bestrijden, recente onderzoeksresultaten over de aard en omvang van druggerelateerde criminaliteit en gegevens uit registratiesystemen.

Het betreft de situatie in 2017-2018. Het geeft de recente beschikbare registratiecijfers tot en met het jaar 2017 en beschrijft actuele (beleids-)ontwikkelingen in 2017 tot medio 2018.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Bijdrage National Report EMCDDA 2018
Projectnummer:
3009
Operationele status:
Afgerond