Motie jaarwisseling 2018/2019

Motie jaarwisseling 2018/2019

Quickscan openbare orde en veiligheid op gemeentelijk niveau

Samenvatting

In het kader van de motie van de Tweede Kamerleden en Boer en Dik-Faber (Tweede Kamerstukken, vergaderjaar 2017–2018, 28684, nr. 532) dienen m.b.t. de viering van de jaarwisseling 2018/2019 vier inspanningen verricht te worden. In de motie wordt gevraagd om de “effecten van nieuw ingevoerde maatregelen” in kaart te brengen. Het betreft de volgende inspanningen: 1. aanvulling landelijke cijfers jaarwisseling 2018-2019 (door IenW; JenV); 2. effect invoering vuurpijllanceerstandaard (door IenW); 3. ontwikkelingen publieke opinie (door JenV); en 4. quickscan openbare orde en veiligheid op gemeentelijk niveau (door JenV).
Dit onderzoek betreft inspanning 4 en heeft als doel is na te gaan bij de driehoeken van een vijftiental gemeenten hoe de afgelopen nieuwjaarsviering is voorbereid, welke lokale maatregelen en initiatieven zijn genomen en hoe deze uitpakten. Het betreft een quickscan van openbare orde en veiligheid op gemeentelijk niveau. Het gaat er om te achterhalen wat goed ging, wat beter kan en wat nodig is om oud en nieuw rustig(er) en feestelijk te laten verlopen.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Motie jaarwisseling 2018/2019; quickscan openbare orde en veiligheid op gemeentelijk niveau
Projectnummer:
3012B
Operationele status:
Startfase