Terugblikken op de jaarwisseling

Terugblikken op de jaarwisseling

Een quickscan openbare orde en veiligheid op gemeentelijk niveau

Samenvatting

Tweede Kamerstukken, vergaderjaar 2017–2018, 28684, nr. 532 De impact van de maatschappelijke schade van de jaarwisseling is mede terug te zien in het terugkerend karakter van dit onderwerp in de Tweede Kamer. Meer in het bijzonder is een motie van de leden Den Boer en Dik-Faber (Tweede Kamerstukken, vergaderjaar 2017–2018, 28684, nr. 532) in deze noemenswaardig. Een uitvloeisel van deze motie is om in beeld te brengen hoe de jaarwisseling 2018-2019 is voorbereid, welke lokale maatregelen en initiatieven zijn genomen en met welk resultaat.
Het voorgaande leidt tot de volgende probleemstelling: ‘Hoe heeft de voorbereiding van de laatste nieuwjaarsviering plaatsgevonden, welke initiatieven en maatregelen zijn er genomen en hoe pakten deze uit? Zijn er juridische, praktische of andersoortige belemmeringen die een optimale organi-satie van de nieuwjaarsviering in de weg staan en wat kunnen andere gemeenten leren van de aanpak van andere gemeenten?’

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksmethoden
  3. Bevindingen
  4. Beschouwing

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Klein Haneveld, L., Wijk, A. van, Ferwerda, H. (medew.), Ham, T. van (medew.)
Organisatie(s):
Bureau Beke, WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Bureau Beke
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Motie jaarwisseling 2018/2019; quickscan openbare orde en veiligheid op gemeentelijk niveau
Projectnummer:
3012B
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie