Terugblikken op de jaarwisseling

Veiligheid en preventie / Preventie

Terugblikken op de jaarwisseling

Een quickscan openbare orde en veiligheid op gemeentelijk niveau

Samenvatting

In het kader van de motie van de Tweede Kamerleden en Boer en Dik-Faber (Tweede Kamerstukken, vergaderjaar 2017–2018, 28684, nr. 532) dienen m.b.t. de viering van de jaarwisseling 2018/2019 vier inspanningen verricht te worden. In de motie wordt gevraagd om de “effecten van nieuw ingevoerde maatregelen” in kaart te brengen. Het betreft de volgende inspanningen: 1. aanvulling landelijke cijfers jaarwisseling 2018-2019 (door IenW; JenV); 2. effect invoering vuurpijllanceerstandaard (door IenW); 3. ontwikkelingen publieke opinie (door JenV); en 4. quickscan openbare orde en veiligheid op gemeentelijk niveau (door JenV).
Dit onderzoek betreft inspanning 4 en heeft als doel is na te gaan bij de driehoeken van een vijftiental gemeenten hoe de afgelopen nieuwjaarsviering is voorbereid, welke lokale maatregelen en initiatieven zijn genomen en hoe deze uitpakten. Het betreft een quickscan van openbare orde en veiligheid op gemeentelijk niveau. Het gaat er om te achterhalen wat goed ging, wat beter kan en wat nodig is om oud en nieuw rustig(er) en feestelijk te laten verlopen.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksmethoden
  3. Bevindingen
  4. Beschouwing

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Klein Haneveld, L., Wijk, A. van
Organisatie(s):
WODC, Bureau Beke
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Bureau Beke
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Motie jaarwisseling 2018/2019; quickscan openbare orde en veiligheid op gemeentelijk niveau
Projectnummer:
3012B
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie