Bestuurlijke boetes en de Verklaring Omtrent het Gedrag

Bestuurlijke boetes en de Verklaring Omtrent het Gedrag

Een onderzoek naar de realiseerbaarheid en wenselijkheid van het betrekken van bestuurlijke boetes bij de VOG-screening aan de hand van een casestudy naar handhaving en integriteit in de financiële sector

Samenvatting

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een veelgebruikte vorm van screening, gericht op het voorkomen van inbreuken op de integriteit van kwetsbare personen, bedrijven, organisaties of sectoren.
De centrale onderzoeksvraag is: In hoeverre is het realiseerbaar en wenselijk bestuurlijke boetes bij de VOG-screening te betrekken? Deze centrale onderzoeksvraag heeft een tweeledig karakter. Enerzijds gaat het om de vraag in hoeverre het betrekken van informatie omtrent bestuurlijk beboete overtredingen als ‘antecedenten’ in de VOG-beoordeling wenselijk is, zowel in het licht van de doelstelling van het voorkomen van risico’s voor de samenleving, als in het licht van normatieve overwegingen zoals privacy, proportionaliteit en rechtsbescherming. Anderzijds gaat het om de praktische haalbaarheid van het betrekken van dergelijke antecedenten, welke niet – zoals justitiële antecedenten – gezamenlijk zijn geregisterd in een centraal documentatiesysteem. De vraag naar het betrekken van een compleet nieuwe bron van informatie in de VOG-screening is als zodanig niet eerder aan de orde geweest of onderzocht.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst met afkortingen

  1. Inleiding
  2. Methoden
  3. Verklaring Omtrent Gedrag
  4. Bestuurlijke boete
  5. Integriteit en handhaving in de financiële sector
  6. Realiseerbaarheid en wenselijkheid in de financiële sector
  7. Analyse en discussie

Literatuurlijst

Samenvatting

Summary

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Zand, E.G. van 't, Crijns, J.H., Schuyt, P.M., Boone, M.M., Emmerik, M.L. van, Steen, I. van der (medew.), Verlinde, L. (medew.)
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2020
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Leiden, Faculteit der rechtsgeleerdheid/FSW

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Bestuurlijke boetes en de VOG
Projectnummer:
3013
Operationele status:
Afgerond