Evaluatie Wet uitbreiding gronden voor voorlopige hechtenis

Politie en rechtshandhaving / Geweldgebruik tegen publieke werkers

Evaluatie Wet uitbreiding gronden voor voorlopige hechtenis

Samenvatting

Aan de destijds bestaande gronden voor toepassing van voorlopige hechtenis zijn extra gronden toegevoegd. De Wet uitbreiding gronden voorlopige hechtenis is op 1 januari 2015 in werking getreden en beoogde meer ‘lik op stuk’ te kunnen toepassen bij delicten begaan in de publiek toegankelijke ruimte of tegen personen met een publieke taak. Daarmee zou de wet zowel moeten bijdragen aan een snellere reactie op strafbaar gedrag (versnelling doorlooptijden strafzaken) als aan de aanpak van geweld tegen werknemers met een publieke taak (Programma “Veilige Publieke Taak”).
Het doel van dit onderzoek is na te gaan met welke frequentie voorlopige hechtenis wordt toegepast op de extra toegevoegde gronden en met welk effect. Met de uitvoering van dit onderzoek wordt invulling gegeven aan de toezegging aan de Tweede Kamer (Handelingen Tweede Kamer, Vergaderjaar 2012-2013, 94-13, pag. 97).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet uitbreiding gronden voor voorlopige hechtenis
Organisatie(s):
WODC, UU - Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing
Projectnummer:
3019
Operationele status:
Lopend