De verdachte in beeld

De verdachte in beeld

Eisen en waarborgen voor het gebruik van videoconferentie ten aanzien van verdachte in het Nederlandse strafproces in rechtsvergelijkend perspectief

Samenvatting

In toenemende mate wordt gezocht naar toepassing van digitale methoden in het strafproces. Door technische ontwikkelingen zijn de mogelijkheden voor toepassing van videoconferentie in het strafproces gegroeid. Met de verbetering van techniek, wordt videoconferentie, waarbij een directe beeld- en geluidsverbinding tot stand wordt gebracht tussen de betrokken personen in het strafproces, steeds meer als redelijk alternatief beschouwd voor fysieke aanwezigheid.

Op dit moment bestaat onvoldoende duidelijkheid over de vraag in hoeverre videoconferentie ook kan worden toegepast bij de verdachte en aan welke eisen en waarborgen toepassing ten aanzien van de verdachte moet voldoen. Net als in andere landen is ook in Nederland dit thema in beweging en is er behoefte aan nader inzicht in de nationale en internationale normering en praktijk voor de verdere ontwikkeling in de Nederlandse strafrechtpraktijk. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt daarom:
“Wat kan Nederland uit de nationale en internationale normering en praktijk van de toepassing van videoconferentie bij verdachten leren met het oog op de normering en beleidsontwikkeling ervan in de Nederlandse strafrechtpraktijk?”

De nationale en internationale normering en praktijk is in kaart gebracht door onderzoek te doen naar de regelingen en praktijk van Nederland, Italië, Frankrijk, Canada, Zwitserland, Duitsland en het internationale en transnationale strafrecht.

Inhoudsopgave

Colofon
Dankwoord
Lijst met afkortingen
Samenvatting
English Summary

  1. Inleiding
  2. De normering op grond van strafvorderlijke beginselen en mensenrechten
  3. Internationale regelgeving inzake videoconferentie in het strafproces
  4. Toepassing in het Nederlandse strafproces
  5. Toepassing in de internationale praktijk
  6. Analyse en beantwoording vraagstelling
  7. Gevolgtrekkingen voor de toekomst

Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hoon, A.M. de, Hirsch Ballin, M.F.H., Bollen, S.G.M.J.
Organisatie(s):
Vrije Universiteit - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - afdeling Strafrecht en Criminologie, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Vrije Universiteit - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2020
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rechtsgeleerdheid, VU Amsterdam
Telefoon:
020 5986250
Fax:
020 5986211
E-mailadres:
voorlichting@rechten.vu.nl
Website:
www.rechten.vu.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Videoconferentie in internationale en Europese strafrechtelijke samenwerking
Projectnummer:
3021
Operationele status:
Afgerond