Monitor liquidaties in Nederland 2020

Criminaliteit en delicten / Wapengebruik

Monitor liquidaties in Nederland 2020

Samenvatting

Om de Tweede Kamer en de samenleving goed te kunnen informeren over de aard en omvang van liquidaties in Nederland is een meer doorlopende wetenschappelijk verantwoorde monitoring van deze voorvallen gewenst. Als vervolg op de uitgevoerde verkennende studie naar liquidaties (B. van Gestel, m.m.v. M.A. Verhoeven, Verkennende voorstudie liquidaties, 2017) zal een jaarlijkse update komen van het aantal gepleegde liquidaties en - voor zover mogelijk - van enkele kenmerken van de liquidaties. Ook is de vraag of zich nieuwe trends en ontwikkelingen voordoen als het gaat om het fenomeen liquidaties.
Deze monitor zal bestaan uit twee delen, oftewel twee tranches. De 1e tranche betreft een jaarlijkse update (projectnummers 3022 A, B en D, resp. 2017-2018, 2019 en 2020), bestaande uit een korte scan op een beperkt aantal kenmerken omtrent motief, pleegwijze en – zo mogelijk – betrokkenen. Onderzocht wordt hoeveel liquidaties per jaar worden gepleegd en wat de kenmerken zijn van deze afrekeningen. De 2e tranche betreft een driejaarlijkse rapportage (projectnummer 3022C).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor liquidaties in Nederland 2020
Organisatie(s):
WODC
Projectnummer:
3022D
Operationele status:
Lopend