Verboden huwelijken

Strafrecht en strafproces / Nietigheid

Verboden huwelijken

Onderzoek naar de werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang in de praktijk

Samenvatting

Op 5 december 2015 is de Wet tegengaan huwelijksdwang (verder te noemen: de Wet) in werking getreden. Vanaf juni 2019 tot november 2019 is onderzocht hoe de Wet in de praktijk werkt. De Wet beoogt huwelijksdwang in Nederland verder te beteugelen en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken te beperken tot huwelijken die overeenstemmen met het in Nederland algemeen geaccepteerde karakter van het huwelijk. In het Nederlandse huwelijksrecht is de mogelijkheid afgeschaft om beneden de leeftijd van achttien jaar te trouwen, zijn strengere eisen gesteld aan huwelijken tussen verwanten in de derde en vierde graad, en zijn de voorzieningen uitgebreid om iets te ondernemen tegen gedwongen huwelijken, kindhuwelijken en polygame huwelijken. Verder regelt de Wet dat buitenlandse huwelijken die onder dwang zijn aangegaan, buitenlandse kindhuwelijken en polygame huwelijken die een band met Nederland hebben, in Nederland niet meer kunnen worden erkend.
Er worden twee categorie├źn onderzoeksvragen onderscheiden: (kwantitatieve) onderzoeksvragen naar aantallen en kenmerken van huwelijkssituaties die onder het toepassingsbereik van de Wet vallen, en (kwalitatieve) onderzoeksvragen over het gebruik en de toepassing van de Wet. Bij de laatste categorie gaat het om de toepassing van de Wet door degenen die de Wet moeten uitvoeren (rechters, ambtenaren burgerlijke stand en IND-ambtenaren), en om het gebruik van de Wet, en de factoren die van invloed zijn op dit gebruik, door de doelgroepen.

Inhoudsopgave

Afkortingenlijst
Management samenvatting
Management Summary

  1. Inleiding
  2. Wet tegengaan huwelijksdwang
  3. Aantallen en kenmerken
  4. Toepassing van de Wet
  5. Gebruik van de Wet
  6. Conclusie

Literatuur en rapporten
Beleidsdocumenten
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Rutten, S., Smits van Waesberghe, E., Blauwhoff, R., Eijk, E. van, Kruiniger, P., Reches, L., Ramakers, E., Rook, I.
Organisatie(s):
Maastricht University - Faculty of Law, Verwey-Jonker instituut, WODC
Plaats uitgave:
Maastricht
Uitgever:
Maastricht University - Faculty of Law
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Maastricht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Telefoon:
043-3883060
Fax:
043-3889091
E-mailadres:
Metro@facburfdr.unimaas.nl
Website:
www.maastrichtuniversity.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet tegengaan huwelijksdwang
Projectnummer:
3024
Operationele status:
Afgerond