Evaluatie Wet Auteurscontractenrecht

Evaluatie Wet Auteurscontractenrecht

Samenvatting

De Wet Auteurscontractenrecht (Wet ACR), die op 1 juli 2015 in werking is getreden, heeft ten doel de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars ten opzichte van de exploitanten van hun werk te verstevigen. Een nevendoel, dat vooral tot uitdrukking komt in de door de wet toegekende vergoedingsrechten, is het versterken van de verdienmogelijkheden van zelfstandige makers en uitvoerend kunstenaars wanneer werken succesvol worden geƫxploiteerd. Bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel is door de regering toegezegd dat de wet vijf jaar na inwerkingtreding wordt geƫvalueerd.

De algemene onderzoeksvraag van deze evaluatie is derhalve:
Wat zijn tot op heden de effecten van de invoering van de Wet ACR op de contractpraktijk, en welke knelpunten en onduidelijkheden hebben zich bij de toepassing van de wet tot op heden voorgedaan?

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen

  1. Inleiding
  2. Wet Auteurscontractenrecht
  3. Afzonderlijke wetsbepalingen
  4. Collectieve regeling
  5. Samenvatting en conclusies

Summary and conclusions
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Gompel, S.J. van, Hugenholtz, P.B., Poort, J.P., Schumacher, L.D., Visser, D.J.G.
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Instituut voor Informatierecht, Universiteit Leiden, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Universiteit van Amsterdam - Instituut voor Informatierecht
Jaar van uitgave:
2020
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
UvA Instituut voor Informatierecht (IVIR)
Telefoon:
020 5253406
Fax:
020 5253033
E-mailadres:
ivir@ivir.nl
Website:
www.ivir.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatieonderzoek Wet auteurscontractenrecht
Projectnummer:
3025
Operationele status:
Afgerond